LEMBAGA ALIANSI INDONESIA

Menyelamatkan Aset Negara, Menegakkan Keadilan dan Kebenaran; Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menyelamatkan Aset Negara, Menegakkan Keadilan dan Kebenaran; Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

D P P
D P D
D P C
D P A C
PERTAHANAN TERITORIAL
PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)
HANTER DPD PROVINSI RIAU
Jln. Lintas Timur Simpang Empat Belilas,
Kec. Sebrida, Kab. Indragiri Hulu – Riau
(Berlaku s/d 19/10/2019)